• Ako postupovať 2% dane

                         Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
                         1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
                         2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
                         3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
                         4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
                         5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
                          Obchodné meno alebo názov: OZ Pukavica
                          Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bajerov 96, 09 241 Bajerov
                          Právna forma: OZ
                          Identifikačné číslo (IČO/SID): 42090091
                         6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
                         Podávate si daňové priznanie sami?
                         1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
                         2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
                         3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
                          Obchodné meno alebo názov: OZ Pukavica
                          Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bajerov 96, 09 241 Bajerov
                          Právna forma: OZ
                          Identifikačné číslo (IČO/SID): 42090091
                         4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
                         Postup pre právnické osoby
                         1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
                         2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
                         3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
                          Obchodné meno alebo názov: OZ Pukavica
                          Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bajerov 96, 09 241 Bajerov
                          Právna forma: OZ
                          Identifikačné číslo (IČO/SID): 42090091
                         4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
                         5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
                          • Virtuálna prehliadka školy


                        • Prihlásenie na EduPage

                        • Zvonenia

                         Sobota 25. 3. 2023
                        • Fotogaléria

                          zatiaľ žiadne údaje
                        • Počítadlo návštev

                         Počet návštev: 533872
                        • Kontakty

                         • Základná škola s materskou školou Bajerov
                         • zsbajerov@centrum.sk
                         • 051 7783122
                         • Bajerov 96 082 41 Bajerov Slovakia
                       • Fotogaléria

                         zatiaľ žiadne údaje